Kiraz-Vişne Anaçları

Kuş Kirazı: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir tohum anacıdır. Soğuklara dayanıklıdır. Verimli, derin, tınlı, geçirgen toprakları tercih eder. pH’ı yüksek, kireçli topraklarda kullanılmamalıdır. Büyük taç yapmaya meyillidir. Bu sebeple dikimden itibaren alçaktan taçlandırma ve geniş açılı dallandırma yapılmalıdır. Yaz aylarında su ihtiyacı yüksektir. 6 m x 6 m, 7 m x 6 m veya 7 m x 7 m dikim aralıkları kullanılabilir.

Mahlep: Sulama imkanı olmayan, çakıllı, kumsal arazilerde kullanılması önerilecek bir anaçtır. Kuş kirazına göre daha küçük taç oluşturur. Kuş kirazına göre kirece daha dayanıklıdır. Taban suyu yüksek arazilerde zarar görür. 6 m x 5 m, 6 m x 6 m veya 7 m x 6 m dikim aralıkları kullanılabilir.

Cab 6P: Yarı bodur vişne kökenli bir anaçtır. Ağır ve az geçirgen topraklara uyum sağlar. Yabani anaçtan %20-30 daha küçük ağaçlar oluşturur. % 9 aktif kirece dayanıklıdır.  5 m x 4 m veya 5 m x 3 m dikim aralıkları kullanılabilir.

Ma X Ma 14: Prunus mahalep X Prunus avium melezidir. Yarı bodur bir anaçtır. Ülkemizde çok değerli bir anaçtır. Kirece ve kurağa nispeten dayanıklıdır. Mahlep ve SL 64 anacına göre ağır topraklarda daha güvenli kullanılabilir. Verimli ve kaliteli meyve verir.  5 m x 4 m veya 5 m x 3 m dikim aralıkları kullanılabilir.