Armut Anaçları

Yabani Armut: Tohum anacıdır. Kuraklığa ve fazla toprak nemine toleranslıdır. Derin, geçirgen ve tınlı topraklar için uygundurlar. 6 m x 6 m, 7 m x 6 m veya 7 m x 7 m dikim aralıkları kullanılabilir.

Yabani Ayva: Tohum anacıdır. Kireçli topraklara hassastır. Derin ve hassas topraklara uygundur. 5 m x 5 m ve 6 m x 5 m dikim aralıkları kullanılabilir.

OHF 333: Armut klon anacıdır. Yarı bodurdur. Nematodlara ve kloroza dayanıklıdır. Çok iyi derin bir kök sistemi vardır. Toprağa iyi tutunduğundan desteğe ihtiyaç duymaz. Yabani anaçlara göre % 30–35 daha az gelişir. Kumlu ve killi topraklara toleranslıdır. Kirece orta derecede dayanıklıdır. 4 m x 3 m veya 4 m x 4 m dikim aralıkları kullanılabilir.

Quince’de Provence Ba 29: Ayva kökenli yarı bodur bir anaçtır. Derin ve taze topraklara uygundur. Ayva anacı olarakta kullanılmaktadır. Tohum anacına göre % 55 gelişme gösterir. Sık dikime uygun fakat destek istemektedir. Kloroz, soğuk ve kuraklığa hassas, nematodlara dayanıklıdır. 4 m x 2,5 m veya 4 m x 2 m dikim aralıkları kullanılabilir.

Quince A: Ayva kökenli yarı bodur bir anaçtır. Yabani armudun %30-50’si büyüklüğünde ağaçlar oluşturur. Kireçli topraklarda kloroza hassastırlar. 4 m x 2,5 m veya 4 m x 2 m dikim aralıkları kullanılabilir.