Robinia (Akasya)

Çiçekli ve çiçeksiz çeşitleri olan özellikle yol ağaçlandırmasında çok sık kullanılan toprak ve iklim seçiciliği fazla olmayan yaprak döken ağaçlardır.